top of page
O nás

Kdo jsme?

Jsme sportovní tým středověkého plně kontaktního boje Pikarti, úřadující pod záštitou HMB klubu České korouhve. ​Svoje barvy, symboly a název odvíjíme od skupiny domácích sektářských náboženských fanatiků poloviny a konce 15. století, kteří si vykládali víru "po svém" a páchali nejrůznější zvěrstva, kdy "...v noci mordovali a ve dne smilstvo páchali, na hranici šli z vesela...". Pikartských sekt a sektiček bylo mnoho, mezi nejznámějšími Adamité. "Smilnili, vraždili a nazí u toho chodili" - vyprávějí kroniky. V roce 1421, se Jan Žižka na to nemohl již déle vynadívat (ačkoliv byl již slepý) a vytáhl proti táborským Pikartům do boje a na ostrově u Nežárky je nemilosrdně pobil. Po potlačení stoupenců sekty během 15. století slovo „pikart“ nabylo hanlivý význam, stalo se v podstatě synonymem pro "kacíře". Byli tak označováni nejen utrakvisté (ať již umírnění či radikální), ale často dokonce i katolíci (ze strany utrakvistů). Více se o Pikartech a jejich historii dozvíte na zvláštní stránce tomu věnované, viz. Historie Pikartů.

Náš Tým

  • Facebook - Pikarti

Každý má v týmu svoji úlohu. Někdo musí bojovníkům velet, mnozí musí bojovat a někteří musejí bojovníky podporovat na jejich nesnadné cestě za vítězstvím, každý musí znát své úkoly a podle toho jednat!

bottom of page