top of page
1659875.png
Haugwitz
O nás

Kdo jsme?

Jsme sportovní tým středověkého plně kontaktního boje Haugwitz, úřadující pod záštitou HMB klubu České korouhve. ​Svoje barvy, symboly a název odvíjíme od velitele obávané Černé legie hejtmana Jana Hanuše Haugwitze z Biskupic. Hejtman Haugwitz velel tzv. Černé armádě (legii), Maďary nazývané "Fekete Serég", vojenskému útvaru složeného především ze slovanských a zejména husitských bojovníků, tvořících jádro vojska česko-uherského krále Matyáše Korvína, čítající až několik desítek tisíc bojovníků. Tento vojenský útvar získal svůj název údajně dle černého brnění, které měl Jan Hanuš do bitev nosit. Podle nálezů však zjišťujeme, že celá armáda chodila v černém a to z mnoha převážně praktických důvodů. Černění se používalo pro ochranu zbraně a jako soudobé maskování, vhodné pro noční vojenské operace. K jeho slavným počinům patřilo například dobytí Vídně či porážka vojsk Osmanských Turků v Bitvě na Chlebovém poli. Náš tým se chce krom sportovní činnosti také zabývat rekonstrukcí osobní glévy (jednotky) tohoto významného českého vojevůdce. Černá rota zajišťovala především jeho ochranu a tvořila elitní oddíl v rámci obávané Černé armády. Více se o historickém pozadí týmu Haugwitz dozvíte na zvláštní stránce tomu věnované, viz. Historie Haugwitzů.

Náš Tým

  • Facebook - Pikarti

Každý má v našem týmu svoji úlohu. Někdo musí bojovníkům velet, mnozí musí bojovat a někteří musejí bojovníky podporovat na jejich nesnadné cestě za vítězstvím, každý musí znát své úkoly a podle toho jednat!

bottom of page