top of page

Náš Maršálský Tým

MFC Česká korouhev buduje tým Maršálů, kteří budou certifikovaní pro více druhů disciplín, tak abychom byli sami v rámci našeho sportovního klubu schopni uspořádat plnohodnotný turnaj!

bottom of page