top of page
283058_10150335581245864_5648626_n.jpg

Česká korouhev vznikla původně jako skupina historického šermu v r. 2001, kdy se později transformovala v neziskovou organizaci sdružující profesionální, poloprofesionální skupiny i amatérské spolky historického šermu, historicko-divadelní spolky, historické hudební skupiny, řemeslníky a výrobce historických rekvizit či skupiny věnující se historickým tancům, herce a jednotlivé zájemce o historii samotnou.

Pilířem našeho sdružení bylo především pořadatelství a účastenství na kulturně-historických akcích zaměřených na poznávání tradic a rekonstrukce života našich předků v době středověku a dále pomoc historickým památkám, které se nacházejí v kritickém stavu.

 

Součástí našeho konání jsou také historické projekty experimentální archeologie, eventové akce, divadelní, šermířská a hudební vystoupení, ukázky středověkých řemesel a tehdejšího způsobu života. Naši členskou základnu tvoří krom sportovců také performance profesionálové, stejně tak jako fanoušci a provozovatelé oživlé historie. 
 

Pro většinu z nás je tato činnost hlavně koníčkem a zábavou, pro některé také možností obživy, avšak hlavním mottem našeho spolku je především zábavným způsobem podávat kulturně-historickou osvětu určenou nejen domácímu ale i zahraničnímu obecenstvu. Česká korouhev je zde prostě pro pobavení našich členů i široké veřejnosti. Rytířské turnaje, při kterých tuhne krev v žilách, Hospodské frašky, kde se dva poperou o láhev rumu, nebo o markytánku, vraždy za žold, rytířský turnaj, velkolepá bitva kde rytíři bojují o přízeň císařovny, vystoupení plivačů ohně, kejklířů a muzikantů nebo rekonstrukce historické bitvy, to všechno nám není cizí...

Rádi byste si objednali naše služby?

bottom of page